Projekt UNICEF Wszystkie Kolory Świata

W jaki sposób szmaciana laleczka może uratować życie dziecka? Jak pomóc tym najbardziej potrzebującym i jednocześnie czerpać z tego radość?  Akcja Wszystkie Kolory Świata ma na celu zebranie funduszy na szczepienia dzieci z krajów rozwijających się przed poważnymi skutkami chorób, takich jak tężec, polio, gruźlica czy odra.

Celem projektu jest: 

- kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postawy tolerancji i otwartości na inne kultury,

- pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne,

- zebranie środków na ratowanie życia dzieci w najbiedniejszych krajach świata.

Etapy projektu: 

1.  Edukacja o problemie szczepień dzieci na świecie – uczniowie poznają problemy dzieci  z krajów rozwijających się, dowiedzą się o problemie dostępu do szczepień. W oparciu o materiały dydaktyczne UNICEF nauczyciele przybliżą uczniom sytuację ich rówieśników z innych części świata.

2. Podróż przez kontynenty – dzieci podczas zajęć bądź w formie pracy domowej, wybiorą kraj, z którego będzie pochodziła ich laleczka. Zbiorą jak najwięcej informacji o geografii kraju, a także o jego mieszkańcach: zwyczajach, kulturze, itp. Informacje te nie tylko wzbogacą ich wiedzę, ale posłużą im do przygotowania swojej laleczki.

3. Przygotowanie laleczek przez uczniów – w oparciu o szablon (do pobrania od p. Agnieszki Górnisiewicz, s. 316) dzieci przygotowują swoje charytatywne laleczki, które ubiorą i przyozdobią w sposób odpowiadający kulturze kraju, który wcześniej wybrały. Po uszyciu laleczki dzieci nadadzą jej imię i wypełnią specjalny akt urodzenia.

4.  Dzień Wszystkich Kolorów Świata - podczas specjalnego wydarzenia zorganizowanego w placówce odbędzie się prezentacja laleczek. Na ten dzień dzieci zaproszą rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecka przekazując na ten cel darowiznę (min. 10zł).

5. Konkurs na „najbardziej oryginalną laleczkę" - każda realizująca projekt placówka, będzie mogła wziąć udział w konkursie na najbardziej oryginalną laleczkę. Nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej – Ambasadora Dobrej Woli UNICEF w zwycięskiej szkole.

 

Gotowe laleczki należy przygotować i dostarczyć do 3 stycznia 2019 do koordynatora projektu, p. Agnieszki Górnisiewicz, do sali 316.

 

Zwracamy się z prośbą do Rodziców, Dziadków, Opiekunów i wszystkie chętne osoby do wsparcia dzieci w wykonaniu tego zadania. Pokażmy, że pomagając innym, możemy czerpać z tego radość!