STOŁÓWKA

WPŁATY ZA OBIADY

PAŹDZIERNIK  2021

 

UWAGA!   WPŁAT ZA OBIADY NALEŻY DOKONAĆ

WYŁĄCZNIE ZA UCZNIÓW,

DLA  KTÓRYCH  ZŁOŻONA  ZOSTAŁA  KARTA  ZGŁOSZENIA  NA OBIADY

 

Wpłat za obiady należy dokonać z góry w dniach

od 1 października 2021 r. do 7 października 2021 r. na konto szkoły:

ING Bank Śląski: 30 1050 1461 1000 0023 5339 8254

(w tytule wpłaty obowiązkowo należy podać imię i nazwisko dziecka

oraz klasę, do której uczęszcza)

 

Odpłatność za obiady za październik 2021 r. wynosi:

20 dni x 5,00 zł = 100,00 zł

Proszę o terminowość wpłat, bowiem brak wpłaty w terminie jest równoznaczny z rezygnacją z obiadów.

Kierownik stołówki

Bożena Korus