SP 33 MA 25 LAT!

ŚWIĘTO SZKOŁY

 

20 marca 2015 r. obchodziliśmy 25. rocznicę istnienia SP 33. Tego dnia nie było zwykłych lekcji, tylko zajęcia z wychowawcami, podczas których uczniowie klas I-III wykonywali plakaty Szkoła marzeń, zaś klas IV-VI Szkoła retro. Efekty pracy uczniów można obejrzeć na wystawie w holu szkoły.

 Najważniejszym wydarzeniem był apel, podczas którego przypomniano historię SP 33. Uroczystość otworzyła pani dyrektor Marzena Tranowska, która przywitała licznie zgromadzonych gości, wśród których byli:

- Proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego – ksiądz Marek Czarnota,

- Świętokrzyski Wicekurator Oświaty – pan Grzegorz Bień,

- Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Kielcach – pan Mieczysław Tomala,

- Przewodniczący Komisji Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Kielce – pan Jacek Wołowiec,

- Radny Rady Miasta Kielce – pan Dariusz Kozak,  

- Dyrektor SODMiDN – pani Elżbieta Czerwonka,

- były inspektor Kuratorium Oświaty w Kielcach – pan Ryszard Zieliński,

- dyrektorzy kieleckich szkół i przedszkoli,

- Przewodnicząca Rady Szkoły – pani Anna Bandura,

- Przewodnicząca Rady Rodziców – pani Larysa Zatula,

- nauczyciele i pracownicy, którzy pracowali w SP 33 w ciągu minionych 25 lat,

- Rodzice,

- Absolwenci,

- uczniowie, nauczyciele i pracownicy SP 33.

Szczególnym gościem był pierwszy dyrektor SP 33 - pan Antoni Karpacz, który ciekawie i barwnie opowiadał o budowie szkoły oraz początkach jej istnienia. Przekazał też na ręce pani dyrektor Marzeny Tranowskiej matrycę medalu Najlepszy z Najlepszych.

Ogromny aplauz wśród zgromadzonych wywołały występy uczniów SP 33, którzy przygotowali dynamiczny i pełen radości program artystyczny złożony z popisów tanecznych i wokalnych oraz rewii mody uczniowskiej na przestrzeni wieków.

Wyjątkowych wzruszeń dostarczył występ absolwentki SP 33 Małgorzaty Nakoniecznej, która jedną z piosenek zadedykowała zmarłej przed kilku laty wieloletniej wicedyrektor szkoły – pani Ewie Tłuczkiewicz.

Kolejnym punktem programu był poczęstunek. W stołówce szkolnej wszyscy kosztowali pysznego jubileuszowego tortu.

Następnie goście i uczniowie udali się do małej sali gimnastycznej, gdzie z zainteresowaniem oglądali wystawę prac plastycznych uczniów SP 33 i szkolne kroniki.

Obchody Święta Szkoły zakończyły prezentacje uczestników konkursu MAM TALENT.

Ten wyjątkowy dzień na zawsze zostanie w naszych sercach.