SAMORZĄD UCZNIOWSKI

12 października 2021 r. w naszej szkole odbyły się powszechne wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022. Brali w nim udział wszyscy uczniowie klas IV-VIII. 

Do zarządu Samorządu Uczniowskiego kandydowało 11 uczniów: Igor Bielecki z klasy  5 d, Klaudia Buras z klasy  8 e, Gabriela Czerwiec z klasy 8 e, Lena Góra z klasy 5 d, Kinga Grzywalska z klasy 5 d, Karina Knawa z klasy 8 e, Izabela Petz z klasy 8 a, Patryk Piątkiewicz z klasy 8 c, Zuzanna Salwa z klasy 8 h, Aleksandra Szczepaniak z klasy 8 d oraz Jakub Tutaj z klasy 7 g. Każda osoba kandydująca wykonała plakat wyborczy, na którym przedstawiła swój program. Plakaty zostały umieszczone na specjalnej tablicy w holu głównym szkoły. Nasi uczniowie mieli 2 tygodnie na zapoznanie się z programami wyborczymi kandydatów. Powołane zostały dwie komisje wyborcze oraz jedna komisja skrutacyjna. Oddano 589 głosów, w tym 4 nieważne. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwali nauczyciele, będący opiekunami Samorządu Uczniowskiego.

W wyniku wyborów na rok szkolny 2020/2021 powołano Samorząd Uczniowski w składzie:

Patryk Piątkiewicz          Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego (148 głosów)

Jakub Tutaj                    Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (112 głosów)

Karina Knawa                Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego (97 głosów)

Zuzanna Salwa                       Członek Zarządu (80 głosów)         

Aleksandra Szczepaniak  Członek Zarządu (58 głosów)                  

Gratulujemy zwycięzcom!