ROWEROWY MAJ

Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym i Mobilnością Urzędu Miasta Kielce zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej kampanii o charakterze konkursu Rowerowy Maj 2019. Akcja skierowana jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych (klas I – IV) oraz grona nauczycielskiego. Jej celem jest popularyzacja roweru, deskorolki, hulajnogi i rolek jako środka transportu do szkoły oraz nauka dobrych i zdrowych nawyków.

Kampania trwa miesiąc (od 6 do 31 maja). Każdy uczeń, który przyjedzie do szkoły na rowerze, deskorolce, hulajnodze lub na rolkach, otrzymuje dwie naklejki. Jedną przykleja do swojego rowerowego dzienniczka, a drugą na klasowy plakat Rowerowego Maja. Gwarantuje to dobrą zabawę i zdrową rywalizację. Na zakończenie konkursu uczniowie, którzy zdobędą najwięcej naklejek, otrzymają nagrody z tytułu najlepszej szkoły lub przedszkola, a także klasy lub grupy.

Sprzęt sportowy (deskorolki, hulajnogi i rolki) będzie można przechowywać w szatniach lub specjalnie oznaczonych i przeznaczonych do tego pomieszczeniach w pawilonie klas młodszych, natomiast rowery na terenie szkoły przy ogrodzeniu w wyznaczonych miejscach. Każdy uczeń, który przyjedzie rowerem, jest zobowiązany do posiadania indywidualnego zabezpieczenia, którym będzie mógł go przypiąć. 

Jednocześnie informujemy, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za pozostawiony na jej terenie sprzęt sportowy.