Rok szkoły w ruchu

Szkoła Podstawowa nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach przystąpiła w roku szkolnym 2013/2014 do ogólnopolskiej akcji Ćwiczyć każdy może, która wpisuje się w ogłoszony przez Minister Edukacji Narodowej Rok Szkoły w Ruchu. Z zaproponowanych przez organizatorów dziewięciu obszarów działań szkół starających się o przyznanie tytułu Szkoła w Ruchu wybraliśmy trzy: