UBEZPIECZENIE NNW

W roku szkolnym 2020-2021 została wybrana oferta Firmy Inter Risk z okresem ochrony 01.09.2020-31.08.2021

Do wyboru są dwa warianty ubezpieczenia

  1.  Polisa EDU-A/P078183 Suma ubezpieczenia 16 000zł składka 30zł (160zł za 1% uszczerbku)
  2. Polisa EDU-A/P078182 Suma ubezpieczenia 50 000zł składka 100zł (500zł za 1% uszczerbku)

Oba warianty zawierają m.innymi wypłatę świadczenia za pobyt w szpitalu w wyniku NW lub choroby, zwrot kosztów leczenia po NW, rozszerzenie o wyczynowe uprawianie sportu.

Dodatkowo ubezpieczenie zostało rozszerzone o wypłatę świadczenia w przypadku zdiagnozowania u dziecka wirusa COVID-19 (10%SU)

Wpłat mogą Państwo dokonywć do 15.X.2020 roku  przelewem na poniższy numer konta lub w siedzibach Firmy LuCasco:

numer konta 34 1050 1416 1000 0097 3310 7040

W przypadku płatności on-line w tytule przelewu należy wpisać Imię, Nazwisko dziecka oraz klasę.

Adresy oddziałów:

1 Kielce ul. Panoramiczna 5/26

2. Kielce ul. Olszewskiego 6,  KPT budynek Orange

3. Chęciny ul. Szkolna 6

Przystępując do ubezpieczenia wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez InterRisk TU S.A. Pełna treść klauzul w załączeniu.

W przypadku pytań do dyspozycji pozostaje Pani Agnieszka Jesiołowska tel 604-406-969 

e-mail: agnieszka.jesiolowska@lucasco.pl