UBEZPIECZENIE NNW

W roku szkolnym 2019/2020 ubezpieczycielem dobrowolnego grupowego ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach jest LuCasco.

Uczniowie, których rodzice przystąpią do grupowego ubezpieczenia i dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczeni będą od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r.

Do wyboru są dwa warianty ubezpieczenia. Proszę o wpisanie wybranej składki/wariantu w  drugiej kolumnie:

Wariant I – suma ubezpieczenia 16 000 za 30 zł  lub

Wariant II – suma ubezpieczenia 50 000 za 100 zł za + szereg ryzyk dodatkowych.

Podczas spotkań z rodzicami w dniach 17.09.2019 r. (oddział przedszkolny, klasy I – III) oraz 18.09.2019 r. (klasy IV – VIII) wychowawcy przekażą listy wraz z ulotką informacyjną trójkom klasowym. Osoby zainteresowane przystąpieniem do ubezpieczenia powinny wpisać dziecko na taką listę.

Po wywiadówce w godz. 1700 – 1830 w dniach 17.09.2019 r. (hol przy stołówce), 18.09.2019r. (hol główny) przedstawiciel LuCasco odbierze od rodziców wpłaty wraz z listami osób przystępujących do ubezpieczenia. Rodzic może również dokonać wpłaty indywidualnie w miejscu i czasie podanym powyżej.