UBEZPIECZENIE NNW

W roku szkolnym 2018/2019 ubezpieczycielem dobrowolnego grupowego ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach jest LuCasco.

Uczniowie, których rodzice przystąpią do grupowego ubezpieczenia i dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczeni będą od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r.

Istnieje możliwość wyboru między dwoma wariantami ubezpieczenia:

Wariant 1 - 30 zł za 16 000 SU lub

Wariant VIP - 100 zł za 50 000 zł SU + szereg ryzyk dodatkowych.

Ogólne warunki ubezpieczenia i sposób uzyskania odszkodowania za szkodę znajdują się poniżej.

Przed spotkaniami z rodzicami 18 września (oddział przedszkolny i klasy I – III) i 19 września (klasy IV – VIII) wychowawcy otrzymają od ubezpieczyciela ulotkę informacyjną oraz listę, którą powinni wypełnić zainteresowani rodzice (imię i nazwisko dziecka, wybór wariantu, podpis rodzica) Wpłat dokonują wyłącznie rodzice (najlepiej jeden z klasy i z odliczoną gotówką; powinien mieć przy sobie wypełnioną listę) przedstawicielowi ubezpieczyciela w dniach 18-19.09.2018 r. w godz. 16.30 – 19.00 (0 – III – obok stołówki, IV – VIII w głównym holu szkoły). Rodzic może również dokonać wpłaty indywidualnie w miejscu i czasie podanym powyżej. Jeżeli dziecko jest ubezpieczone przez rodzica w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, może poinformować o tym wychowawcę.