UBEZPIECZENIE NNW UCZNIÓW

W roku szkolnym 2017/2018 ubezpieczycielem dobrowolnego grupowego ubezpieczenia uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach jest InterRisk. Uczniowie, których rodzice przystąpią do grupowego ubezpieczenia i dokonają wpłaty w wyznaczonym terminie, ubezpieczeni są od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r. Kwota ubezpieczenia to 27 zł na 14 000. Ogólne warunki ubezpieczenia i sposób uzyskania odszkodowania za szkodę znajdują się poniżej. Przed spotkaniami z rodzicami 19-20.09. wychowawcy otrzymają od ubezpieczyciela pakiet informacji oraz listę, którą powinni wypełnić zainteresowani rodzice (imię i nazwisko dziecka, podpis rodzica) Wpłat dokonują wyłącznie rodzice (najlepiej jeden z klasy i z odliczoną gotówką; powinien mieć przy sobie wypełnioną listę) agentowi w dniach 19-20.09.2017 r. w godz. 17.00 – 19.00 (0 – III – obok stołówki, IV – VII w głównym holu szkoły). Rodzic może również dokonać wpłaty indywidualnie w miejscu i czasie podanym powyżej. Jeżeli dziecko jest ubezpieczone przez rodzica w innym towarzystwie ubezpieczeniowym, może poinformować o tym wychowawcę.