Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci i Młodzieży

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach

POLISA: 92100633 okres ubezpieczenia od 01-09-2016 do 31-08-2017

 

Informacje dotyczące zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego:

 Zgłoszenia wypadku wynikającego z umowy ubezpieczenia dokonujemy tuż po zdarzeniu:
nie czekamy na zakończenie leczenia i w związku z tym nie wymagamy zaświadczenia o ukończonym leczeniu.

Są dwa sposoby zgłoszenia szkody:

lub

po dokonaniu zgłoszenia online nie trzeba wysyłać papierów pocztą tradycyjną, poza przypadkiem, gdy w grę będą wchodzić zwroty kosztów leczenia czy rehabilitacji - wtedy należy dosłać oryginalne rachunki do Centrali AXA, powołując się na numer szkody.

 

  • Lista dokumentów potrzebnych do zgłoszenia szkody:
  1. dokument potwierdzający tożsamość,
  2. dokumentacja medyczna z procesu leczenia (np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacji leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego),
  3. rachunki, dowody zapłaty za leczenie, leki, środki opatrunkowe, rehabilitację zleconą przez lekarza prowadzącego.

Informacji dotyczących ubezpieczenia udziela agent bezpieczny.pl

Karolina Łoskot

tel.506018101 lub 41/25-24-359

mail: kloskot@bezpieczny.pl