UBEZPIECZENIE NNW

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Dzieci i Młodzieży w SP 33 imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Kielcach ( grupa stat. 65 )

 

Seria i numer polisy: IKB 10881017

Informacje dotyczące zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego:

 

 • Zgłoszenia wypadku wynikającego z umowy ubezpieczenia dokonujemy po zakończeniu  leczenia:
 1. przez infolinię 801 102 102, 22 566 55 55
 2. na stronie pzu.pl
 3. w Oddziale PZU
 4. sms na nr 4102 w treści - szkoda
 • Lista dokumentów potrzebnych do zgłoszenia szkody:
 1. Dokument potwierdzający tożsamość
 2. dokumentacja medyczna z procesu leczenia ( np. karta informacyjna udzielenia pomocy doraźnej z pogotowia ratunkowego, karta informacji leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego)
 3. legitymacja szkolna
 4. rachunki, dowody zapłaty za leczenie, leki, środki opatrunkowe
 • informacje, które należy podać podczas zgłaszania wypadku:

seria i numer polisy, data powstania zdarzenia, miejsce i opis zdarzenia, dane poszkodowanego, dane zgłaszającego, nazwa ubezpieczenia i grupa statystyczna wskazana na polisie, nr konta

     Informacji dotyczących ubezpieczenia udziela agent PZU –
     Wojciech Cieślik  tel. 668 294 803