Zamówienia publiczne realizowane poniżej 30000 euro

Dostawa pomocy dydaktycznych do nauki fizyki i chemii w klasach VII i VIII w szkole podstawowej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę pomocy dydaktycznych do nauki fizyki i chemii w klasach VII i VIII w Szkole Podstawowej nr 33 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42.

Termin składania ofert: 08.08.2017 r. do godz.10.00.

Informacja o wynikach postępowania

Roboty budowlane obejmujące wymianę poszycia dachowego na pawilonie G Szkoły Podstawowej nr 33 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42

Zaproszenie do składania ofert, roboty budowlane obejmujące wymianę poszycia dachowego na pawilonie G Szkoły Podstawowej nr 33 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 42.

Termin składania ofert: 12.07.2016 r. do godz.10.00.

Informacja o wynikach postępowania

Transport dla uczniów oraz opiekunów związany z realizacją wyjazdów odbywających się w ramach projektu „Odkrywaj jak Kolumb”

Zaproszenie do składania ofert, na transport dla uczniów oraz opiekunów w ramach projektu "Odkrywaj jak Kolumb" do Szkoły Podstawowej nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach.

Termin składania ofert: 16.12.2016r. godzina 10:00.

Informacja o wynikach postępowania

Dostawa sprzętu ICT w ramach projektu " Odkrywaj jak Kolumb"

Zaproszenie do składania ofert, na dostawę sprzętu ICT w ramach projektu "Odkrywaj jak Kolumb" do Szkoły Podstawowej nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach.

Termin składania ofert: 06.12.2016r. godzina 10:00.

Informacja o wynikach postępowania

Dostawa materiałów papierniczych w ramach projektu " Odkrywaj jak Kolumb"

Zaproszenie do składania ofert, na dostawę art. papierniczych w ramach projektu "Odkrywaj jak Kolumb" do Szkoły Podstawowej nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach.

Termin składania ofert: 06.12.2016r. godzina 10:00.

Informacja o wynikach postępowania

Roboty budowlane obejmujące polepszenie elementów pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej

Zaproszenie do składania ofert, na roboty budowlane obejmujące polepszenie elementów pokrycia dachu budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach.

Termin składania ofert: 15.09.2016r. godzina 10:00.

Informacja o wynikach postępowania

Modernizacja ogrodzenia boiska

Zaproszenie do składania ofert, na wykonanie modernizacji ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach.

Termin składania ofert: 23.09.2015r. godzina 10:00.

Informacja o wynikach postępowania

Roboty budowlane obejmujące wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku stołówki

Wykonanie robót budowlanych, obejmujące wykonanie izolacji ścian fundamentowych budynku stołówki.

Termin składania ofert: 24.06.2015r. godzina 10:00

Informacja o wynikach przetargu

ZAPYTANIE OFERTOWE - SKLEPIK

Zapytanie ofertowe oraz wyniki.