Zapraszamy uczniów do udziału w projekcie Odkrywaj jak Kolumb, który od października 2016 r. jest realizowany w Szkole Podstawowej nr 33 w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.