PEDAGOG SZKOLNY

ROK SZKOLNY  2020/2021

Pedagog szkolny

Konsultacje dla uczniów, rodziców, nauczycieli w godzinach:

 

Poniedziałek 10.00 – 14.00

Wtorek 8.00 – 13.00

Środa 9.00 – 14.00

Czwartek 9.00 – 13.00

Piątek 9.00 – 13.00

Punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z zespołem Aspergera:

Szanowni Państwo,
Od stycznia 2021r. w Miejskim Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach, ul. Urzędnicza 16, funkcjonuje punkt konsultacyjny dla nauczycieli pracujących z uczniami z zespołem Aspergera (w tym nauczycieli wspomagających). Zapraszamy także rodziców dzieci z zespołem Aspergera na spotkania konsultacyjne mające na celu zrozumienie mechanizmów funkcjonowania dziecka, wsparcie w odziaływaniach wychowawczych, radzenie sobie w trudnych sytuacjach w relacji z dzieckiem.
Punkt konsultacyjny zaprasza w piątki w godzinach 8.00-12.00, spotkania stacjonarnie w gabinecie 213 - po wcześniejszym umówieniu terminu drogą telefoniczną pod numerem: 4136767 28 wew. 213 lub mailowo: w.sabat@mzppp.kielce.eub.madej@mzppp.kielce.eu. W ramach działania punktu konsultacyjnego w każdy piątek możliwe są również porady i konsultacje zdalne.

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla młodzieży i dzieci – psychoterapia, interwencja (dotycząca uzależnień, sytuacji kryzysowych, przemocy, problemów rodzinnych)

  • Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych ul. Urzędnicza 16;  41 367 67 28
  • Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Urzędnicza 16, w każdy poniedziałek 16.00 – 18.00

dyżur psychologa, bez zapisów, wszyscy chętni zostaną przyjęci; 41 367 67 28

  • Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65; 41 367 67 88
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2;41 331 25 24 wew. 200, 212, 213;

41    62 68 88; 41 362 68 82; 41 362 68 96

  • Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR ul.1 Maja196; 41368 18 67

 

Diagnozowanie i leczenie zaburzeń emocjonalnych, psychicznych występujących
u dzieci i młodzieży, diagnozowanie zaburzeń autystycznych, leczenie uzależnień:

  • NZOZ Syntonia ul. Podgórska 20, 41 341 52 57
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci ul. Kusocińskiego 59;41 36 69 765
  • NZOZ „Nadzieja Rodzinie” ul. Karczówkowska 36; 41 345 56 65
  • Poradnia dla osób z autyzmem - Krajowe Towarzystwo Autyzmu, ul. Mieszka I-go 79, 413660856

 

Praktyczne porady:

Poradnik dla nastolatków uczestniczących w procedurach karnych („Będę świadkiem w sądzie”)

https://edukacja.fdds.pl/pluginfile.php/613/course/section/512/Bede-swiadkiem-Poradnik-dla-nastolatkow-uczestniczacych-w-procedurach-karnych_2016.pdf

 

Informacje i rady dla rodziców, opiekunów oraz innych osób towarzyszących dzieciom, które składają w sądzie zeznania w charakterze świadków

https://szczecin.so.gov.pl/download/dziecko-w-sadzie.pdf

Złość? Smutek? Lęk? Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży.

https://116111.pl/

Internet to więcej niż zabawa – to Twoje życie! Poradnik dla młodzieży – prawa i konsekwencje prawne („Zagrożenia i pułapki życia młodzieńczego”)

https://www.edukacjaprawna.gov.pl/files/doc/materialy-edukacyjne.pdf

Jeżeli potrzebujesz pomocy, szukasz porady, Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji

http://scpie.kielce.eu/aktualnosci/

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111

https://116111.pl/polecamy/telefony-zaufania-,aid,8

Opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów SP 33 ze strony pracowników Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach

Opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów SP 33 ze strony pracowników Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach (378.7 KiB)

 

 

 

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

 

Pragnę przekazać Wam informacje na temat Jak zorganizować dzieciom miejsce do nauki w domu, jak je motywować i wspierać do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także zasady bezpieczeństwa w sieci oraz uwzględnienie higieny pracy w związku z kształceniem na odległość.

 

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

 

Pedagog szkolny udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:

- poradnictwa dla uczniów - spotkania indywidualne i grupowe,

- poradnictwa dla rodziców/opiekunów prawnych - spotkania indywidualne i grupowe,

- rozwiązywania konfliktów za pomocą mediacji,

- konsultacji dla nauczycieli,

 

 

We wszystkich prowadzonych formach pracy z dziećmi i rodzicami pedagog szkolny stara się stworzyć taką atmosferę, która sprzyja bliskości, bezpieczeństwu i wzajemnemu zrozumieniu.

 

Uczniu, zgłoś się do pedagoga, gdy:

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.

Masz problemy rodzinne.

Nie wiesz, jak rozwiązać problem.

Chciałbyś pomóc innym.

Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Rodzicu, opiekunie, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i relacjach z nim.

Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.

Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.

Masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić.

Szukasz pomocy.