NOWY OBIEKT SPORTOWY PRZY SP 33

             1 czerwca  2017 r. w Dniu Dziecka odbyło się otwarcie nowego obiektu sportowego zrealizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2016 (koszt - 1.700.000 zł), w którego skład wchodzą: kompleks 2 boisk, bieżnia okrężna oraz skocznia w dal z rozbiegiem.

       Dyrektor Marzena Tranowska podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania kompleksu sportowego. Dzięki niemu uczniowie SP 33 będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i talenty. Uroczystość uświetnili swoją obecnością:

- Prezydent Miasta Kielce – pan Wojciech Lubawski,

- Przewodniczący Rady Miasta Kielce – pan Dariusz Kozak,

- Proboszcz Parafii pw. Ducha Świętego – ksiądz Marek Czarnota,

- Zastępca Prezydenta Miasta Kielce – pan Andrzej Sygut,

- Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Na Stoku – pan Józef Obara,

- Dyrektor Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Kielcach – pan Bernard Oziębły,

- Przewodniczący Rady Szkoły przy SP 33 – pan Jacek Pawlusek,

- Przewodniczący Rady Rodziców przy SP 33 – pan Daniel Pióro,

- przedstawiciele mediów: TVP Kielce, ITV Kielce, Radia Kielce orazgazety Echo Dnia,

- pracownicy SP 33,

- rodzice uczniów SP 33,

- uczniowie SP 33.

            Młodzież zaprezentowała ciekawy, barwny i radosny program artystyczny.

            Z kolei głos zabrali Prezydent Miasta Kielce Wojciech Lubawski oraz Przewodniczący Rady Miasta Kielce Dariusz Kozak.

            Kolejnym punktem uroczystości było przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości zakończone wspólnym biegiem.

            Ksiądz proboszcz Marek Czarnota podarował uczniom piłkę futbolową polskiej Ekstraklasy z życzeniami sukcesów dla drużyny SP 33 oraz poświęcił płytę boiska.

            Następnie odbył się bieg sztafetowy reprezentacji klas III, IV, V i VI.

            Na koniec do wspólnej zabawy przy muzyce na płycie boiska zostali zaproszeni wszyscy uczniowie.