Indywidualizacja

W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole kontynuowany był projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce. W różnorodnych zajęciach brało udział 190 dzieci, 14 z nich uczestniczyło w dwóch rodzajach zajęć.
Na zajęciach wykorzystywane były pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć. Pomoce współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach EFS. Należą do nich między innymi:

 • różnego rodzaju piłki, bryły rehabilitacyjne, korektory postawy, chodniczki faktur,
 • tablica interaktywna, programy multimedialne, drukarki, laptop, materiały biurowe,
 • flażolety, pulpity do nut, płyty CD, kolumny głośnikowe, mikrofony,
 • farby, tusze, kleje, lakiery, modelina, dłuta, antyramy, blejtramy, palety malarskie,
 • akwarium, terrarium, klatka dla chomika, termometry, mapy, globusy, nawozy do roślin,
 • przebrania teatralne, pacynki, parawan,
 • zeszyty ćwiczeń ułatwiające naukę czytania, pisania, gry i zabawy logiczne,
 • liczmany, klocki, domina, mozaiki, zestawy książeczek PUS, układanki, piramidy matematyczne, cylindry i menzurki, waga matematyczna, matematyczne gry planszowe,
 • książki, albumy, encyklopedie.

Atrakcyjność pomocy, różnorodność ćwiczeń, zabawowe metody pracy sprawiły, że dzieci bardzo chętnie podejmowały zadania. Zajęcia dodatkowe przyniosły zakładane efekty. Należą do nich:

 • poszerzenie wiedzy, umiejętności i sprawności w zakresie czytania i pisania oraz rozwiązywania problemów matematycznych, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień teatralnych, muzycznych, plastycznych, polonistycznych, informatycznych oraz matematyczno-przyrodniczych, korekta wad postawy oraz poprawa sprawności fizycznej, a także relacji społecznych w grupie,
 • udział SP 33 w konkursie Uczeń z kapitałem organizowanym przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, (projekty przygotowały M. Rokicka - zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci szczególnie uzdolnionych teatralnie, J. Stala – Pożoga - zajęcia dla dzieci szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych),
 • sukcesy w konkursach ortograficznych, plastycznych, grafiki komputerowej na szczeblu szkolnym, miejskim i ogólnopolskim,
 • wyróżnienie w X Konkursie Plastycznym Malowane Wierszyki organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną,
 • udział w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim Wiersze o Mamie organizowanym przez Świetlicę Wspierająco – Integrującą Plus w Kielcach,
 • występ teatralny w ramach szkolnego projektu Eurogames LLP Comenius,
 • występ teatralny w II Międzyszkolnym Konkursie Drużyna na Medal organizowanym przez SP 33,
 • wizyta w Domu dla Dzieci w Kielcach Os. Na Stoku - prezentacja dzieciom bajki Zaczarowane kamienie, wspólna zabawa rekwizytami teatralnymi,
 • wyróżnienie w X Międzyszkolnym Konkursie Teatr Jednego Aktora w SP 5 w Kielcach,
 • udział dzieci w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym Moje miasto bez elektrośmieci,
 • występ teatralny w Dniu Otwartym w ramach Salonu Kreatywnych Szkół i Placówek pod hasłem Dbam o siebie, zdrowo się odżywiam,
 • występ teatralny podczas wizyty dzieci Przedszkoli Samorządowych nr 5, nr 19 i nr 40 w ramach kampanii Szkoła przyjazna dla sześciolatka,
 • wyróżnienie grupy teatralnej w Konkursie Teatralne Prezentacje Szkół w MDK w Kielcach.
 • występ muzyczny na uroczystości 25 – lecia istnienia Przedszkola Samorządowego nr 40 w Kielcach,
 • gra na flażoletach podczas kolędowania w klasach I-III w okresie przedświątecznym oraz występ na uroczystym zakończeniu projektu w SP 25,
 • wystawy prac plastycznych w szkole.

Prezentujemy zdjęcia wykonane podczas zajęć.

Projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty,
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Na zajęciach będą wykorzystywane pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu Indywidualizacja nauczania
i wychowania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Kielce współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego