Hymn

Wśród bloków na stoku góry
stoją naszej szkoły mury,
nosi imię Polaka sławnego
Ignacego Jana Paderewskiego.
Niech w jej murach brzmi radość i śmiech,
A troski i zmartwienia niechaj idą precz!
Dzwonek już głośno rozbrzmiewa,
do nauki nas zagrzewa
jak muzyka z fortepianu
o tej polskiej racji stanu.
Niech w jej murach brzmi radość i śmiech,
A troski i zmartwienia niechaj idą precz!
I chociaż dwie trójki
są w szkolnym numerze,
lecz w sumie to szóstka
jest uczniów probierzem.