Historia

W związku z zasiedleniem nowych osiedli mieszkaniowych „Na Stoku” oraz „Świętokrzyskie”, Wydział Oświaty i Wychowania w Kielcach wydał 22 marca 1989 roku orzeczenie o organizacji Szkoły Podstawowej nr 33.