Projekt eTwinning Let's read!

8 lutego 2016 roku uczniowie klasy III e i III f wzięli udział w wideokonferencji w ramach projektu eTwinning Let's read!. W trakcie spotkania dzieci miały okazję zobaczyć się i porozmawiać ze swoimi rówieśnikami ze szkoły Ecole de Vendays z Francji. Uczniowie SP 33 zaprezentowali teatrzyk w języku angielskim przygotowany na podstawie książki Brown bear, brown bear. What do you see?, natomiast grupa francuska odegrała przedstawienie pod tytułem Dear Zoo! Podczas wideokonferencji dzieci z Polski nauczyły się także kilku nazw zwierząt w języku francuskim, a dzieci z Francji - w języku polskim. Spotkanie dostarczyło obydwu grupom wielu niezapomnianych wrażeń oraz możliwości sprawdzenia swoich umiejętności językowych.

Projekt eTwinning : Our countries and their traditions: short stories, legends and tales

W roku szkolnym 2014/ 2015 uczniowie klas 4c,4d i 4e uczestniczą w projekcie eTwinning Our countries and their traditions: short stories, legends and tales!

Uczniowie współpracują ze swoimi rówieśnikami ze szkoły w Portugalii

Główne zadania projektu:
- poznawanie legend i mitów krajów uczestniczących w projekcie
- tworzenie i ilustrowanie podań, legend
- międzynarodowa wymiana prac uczniów, ich refleksji i spostrzeżeń
- przygotowanie przedstawienia lub prezentacji  na podstawie wybranej legendy
-  doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim

- rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych  oraz rozwijanie kompetencji społecznych

ProjekteTwinning Let's sing!! 

W roku szkolnym 2014/ 2015 uczniowie klasy 2c uczestniczą w projekcie eTwinning Let's sing!! Celem projektu jest rozwijanie umiejętności językowych uczniów, umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych  oraz rozwijanie kompetencji społecznych. 

Uczniowie w ramach projektu uczą się śpiewać piosenek w języku angielskim, nagrywają swoje wersje wokalne oraz tworzą wideoklipy, które są następnie przesyłane do szkół partnerskich. W projekcie uczestniczą szkoły z Francji, Grecji, Turcji i Włoch. 

Kadry z wideoklipów:

W roku szkolnym 2008/2009 SP 33 rozpoczęła realizację projektów eTwinning:

1. INFOTEC 5 PROJECT
2. THE LITTLE EUROPEAN SINGERS
3. A DAY OF MY LIFE SCHOOL
4. EPHEMERAL ART - FOUR SEASONS OF TRADITIONS

Szczegóły na temat ww projektów można uzyskać klikając poniżej:

eTwinning

Udział uczniów SP 33 w projekcie eTwinning: Our countries and their traditions: short stories, legends and tales

W roku szkolnym 2015/ 2016 uczniowie klas V c, V d i V e kontynuują realizację zadań w projekcie eTwinning: Our countries and their traditions: short stories, legends and tales!

Jego zasadniczym celem było zapoznanie uczniów z legendami i mitami krajów partnerskich, poszerzenie wiedzy na ich temat, wzmocnienie motywacji do nauki języka angielskiego przez zastosowanie metody projektów i nowoczesnych technologii. Projekt promuje także język angielski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie i Europie.

W ramach realizacji zadań uczniowie wykonali prezentacje PowerPoint pokazujące najciekawsze, ich zdaniem, miejsca w Polsce. Przedstawili również szkołę oraz region świętokrzyski, aby zapoznać swoich rówieśników z miejscem, w którym mieszkają, uczą się
i odpoczywają.

Dzieci czytały popularne podania i legendy polskie, a następnie wykonały komiksy prezentujące znane legendy: O smoku wawelskim i O powstaniu Kielc.

Uczniowie wykonali również prace plastyczne oraz przestrzenne (3D) ilustrujące postaci i bohaterów poznanych legend wraz z krótkimi opisami w języku angielskim.

Rezultaty działań uczniów - międzynarodowa wymiana prac uczniów, ich refleksje i spostrzeżenia - zostały umieszczone na stronie projektu eTwinning.