ePUAP

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach informuje, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.

Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy dokonać bezpłatnej rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl 

Bezpośredni adres do skrzynki:

Identyfikator Elektronicznej Skrzynki Podawczej:
/SP33Kielce/SkrytkaESP