W roku szkolnym 2021/2022 ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

 

  •  14.10.2021DEN(art. 74 Karty nauczyciela)zajęcia opiekuńcze – świetlica szkolna
  •  2.11.2021 r.zajęcia opiekuńcze – świetlica szkolna;
  •  12.11.2021 r. – zajęcia opiekuńcze – świetlica szkolna;
  •  7.01.2022 r. zajęcia opiekuńcze – świetlica szkolna;
  •  2.05.2022 r. – zajęcia opiekuńcze – świetlica szkolna;
  •  24.-26.05.2022 r. – egzamin ósmoklasisty (zajęcia opiekuńcze – świetlica szkolna);
  •  17.06.2022 r.zajęcia opiekuńcze – świetlica szkolna.

 

Zajęcia opiekuńcze – świetlica szkolna w godz. 630 – 1630.