DNI WOLNE

W roku szkolnym 2020/2021 ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

2.11.2020 r.

4-5.01.2021 r.

25-27.05.2021 r. – egzamin ósmoklasisty

4.06.2021 r.

Zajęcia opiekuńcze – świetlica szkolna w godz. 630 – 1630.