Zrób ten zielnik

Każdy uczeń wykonał pracę według własnego pomysłu. Część zielników przypomina notatnik przyrodnika, inne wyglądają jak książka. Zawierają piękne kolorowe liście oraz okazy różnych roślin. Wiele posiada krótkie opisy zbiorów, pozostałe dokładne metryczki. Są starannie i dokładnie wykonane. Uczniowie podczas zajęć innowacyjnych wymieniali się swoimi pracami i uwagami. Była to piękna i wartościowa lekcja przyrody. Wykonanie zielników miało na celu nabycie umiejętności rozpoznawania gatunków drzew i roślin, rozwijanie dociekliwości poznawczej oraz samodzielności. Zielniki stanowią ciekawą wystawkę klasową oraz zostały udostępnione rówieśnikom jako pomoce dydaktyczne na zajęcia z przyrody.

Wróć