Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych oraz wyróżniającym się sportowcom dyrektor Marzena Tranowska wręczyła nagrody Najlepszy z Najlepszych ufundowane przez Radę Rodziców przy SP 33. W gronie nagrodzonych znaleźli się: Oliwia Bełczew, Adrianna Chmura, Tomasz Gawroński, Maja Janiszewska, Joanna Lasota, Mikołaj Machocki, Michał Misiuna, Dominika Obara, Adrianna Paciorek, Kamil Pulut, Miłosz Smorąg, Urszula Stefanowska, Piotr Szybka, Anna Trela, Hanna Wiącek.

Wszystkim tegorocznym absolwentom SP nr 33 w Kielcach życzymy bardzo dobrych wyników egzaminu ósmoklasisty oraz wielu sukcesów w szkole ponadpodstawowej.

Wróć