Warsztaty ekologiczne w klasie III b

Podczas zajęć uczniowie dowiedzieli się o źródłach zanieczyszczenia powietrza: wulkanach, pożarach stepów i lasów, wyładowaniach atmosferycznych, procesach biologicznych, pyle kosmicznym. Poznali wady i zalety wiatru w codziennym życiu człowieka oraz jego wpływie na przyrodę. Po obejrzeniu bajki O Księciu i Smogu zrozumieli lepiej pojęcie SMOG. Korzystając ze zdobytych informacji dzieci wykonały prace plastyczne, które można było oglądać na wystawce szkolnej.

Wróć