Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. inauguracja roku szkolnego odbyła się z uwzględnieniem procedur wynikających z konieczności stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju. Celem obostrzeń było zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 wywołującym chorobę COVID-19. Tego dnia 1023 uczniów SP 33 rozpoczęło naukę w 45 oddziałach, w tym 25 uczniów w oddziale przedszkolnym, 340 w klasach I-III i 658 w klasach IV-VIII. Nad procesem dydaktycznym w tym roku szkolnym będzie czuwać 101 nauczycieli.

Wróć