PODRĘCZNIKI DO RELIGII

Podręczniki do religii Wydawnictwa Jedność obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022: 

  • oddział przedszkolny: Tak! Jezus mnie kocha red. ks. K. Mielnicki, E. Kondrak (AZ-04-01/20-KI-1/20);
  • klasa I: Poznaję Boży świat red. K. Mielnicki, E. Kondrak (AZ-11-01/18-KI-4/20);
  • klasa II: Idziemy do Jezusa red. J. Czerkawski, E. Kondrak (AZ-12-01/12-KI-3/12);
  • klasa III: Jezus jest z nami red. J. Czerkawski, E. Kondrak (AZ-13-01/12-KI-4/13) oraz zeszyt ćwiczeń;
  • klasa IV: Miejsca pełne BOGActw ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek (AZ-21-02/12-KI-1/12) oraz zeszyt ćwiczeń;
  • klasa V: Szczęśliwi, którzy szukają prawdy ks. K. Mielnicki, E. Kondrak (AZ-21-01/20-KI-2/20) oraz zeszyt ćwiczeń;
  • klasa VI: Tajemnice BOGAtego życia ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska (AZ-23-02/12-KI-3/14) oraz zeszyt ćwiczeń;
  • klasa VII: Błogosławieni, którzy szukają Jezusa ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska (AZ-31-01/13-KI-3/13);
  • klasa VIII: Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska (AZ-32-01/13-KI-4/14).

Wróć