Kielce OAZĄ czystego powietrza

Konkurs zorganizowany został przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Kielce, a jego głównym celem było zwrócenie uwagi na wpływ działania człowieka na jakość powietrza, sposoby walki z jego zanieczyszczeniami oraz wysoką emisją spalin. Wymienione oddziały wraz ze swoimi opiekunami zaangażowały się w konkursowe zmagania i każdy, w swoim zakresie, wykonał szereg działań, które miały przybliżyć nie tylko uczniom naszej szkoły, ale również ich rodzinom ważny temat ochrony powietrza.

Oddział przedszkolny pod kierownictwem pani Magdaleny Pałysiewicz wybrał się na wycieczkę do Instytutu Dizajnu na ekologiczne zajęcia edukacyjne Eko – desing. Warsztaty zaznajomiły uczestników z prostymi zasadami, które każdy powinien znać i stosować, aby być ekoW trakcie multimedialnej prezentacji najmłodsi poznali pojęcie eko – dizajnu i codzienne nawyki pozwalające na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Zajęcia zakończyła gra ucząca prawidłowej segregacji śmieci. W szkole natomiast dzieci wykonały różnymi technikami plakat oraz mapę myśli zawierającą wszystkie ekologiczne skojarzenia związane z tym tematem. 

Klasa I c z wychowawcą panią Jolantą Wysocką skonstruowała „urządzenia” do badania czystości powietrza na dworze, rozmieściła je za klasowym oknem i w miejscach zamieszkania niektórych uczniów. Wykonała także badania czystości powietrza w klasie przy pomocy odkurzacza i płatka higienicznego. Wychowawczyni zorganizowała również zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie w grupach sadzili rośliny oraz uczyli się o ich właściwościach oczyszczających i leczniczych, obserwowali ich budowę przy pomocy lup oraz mikroskopów. Dzieci poznały również aplikacje do sprawdzania czystości powietrza Smog Polska i Airly. Działania klasy związane z konkursem zostały przedstawione rodzicom uczniów w formie prezentacji pt. Lubimy się za nadprodukcję roślin, bo mamy zielone pojęcie o ich roli w oczyszczaniu powietrza podczas spotkania na platformie Office 365 Teams w dniu 15 listopada. Na spotkanie została zaproszona terapeutka Pani Aneta Korus – Wilk, która przeprowadziła dla uczniów i rodziców warsztaty nt. Terapeutycznej roli roślin

Uczniowie z klasy II b wraz z wychowawcą panią Mirosławą Skuzą swoje działania rozpoczęli od zbadania czystości powietrza w swoim najbliższym otoczeniu. Przy użyciu taśmy samoprzylepnej, białej kartki i lupy każdy uczeń mógł sam ocenić efekty doświadczenia, porównać je z innymi oraz wyciągnąć właściwe wnioski. Kontynuacją części badawczej były również zaproponowane przez nauczyciela eksperymenty pod hasłem Powietrze w akcji, w trakcie których dzieci z dużą uwagą odkrywały różne ciekawostki związane z powietrzem, jego właściwościami oraz zanieczyszczeniami. Dopełnieniem tej części warsztatów było obejrzenie filmu edukacyjnego Dlaczego musimy zadbać o czyste powietrze?, prezentacji Zanieczyszczenia powietrza (smog, kwaśne deszcze, dziura ozonowa, efekt cieplarniany oraz ustalenie i zapisanie zasad Co możemy zrobić dla czystości powietrza – nasz realny wpływ na zapobieganie zanieczyszczeniom powietrza. W części plastyczno - technicznej uczniowie w grupach przygotowali plakaty na gazetkę tematyczną promującą działania na rzecz czystego powietrza pt. O nasz wspólny dom dbamy, więc powietrza nie zanieczyszczamy oraz wykonali kolorowe wiatraczki, z którymi w ramach promocji akcji udali się na spacer po osiedlu. Zwieńczenie aktywności drugoklasistów było umieszczenie na platformie Teams i udostępnienie rodzicom materiału zdjęciowego z podejmowanych działań klasy. 

Pani Jolanta Kosakiewicz postanowiła przybliżyć swoim wychowankom z klasy III b temat ochrony powietrza poprzez prelekcje bajki Rodzina Trefików – Smog. Animacja doskonale zobrazowała problem smogu oraz jego negatywne skutki na zdrowie. Po jej obejrzeniu uczniowie wraz z nauczycielem przeprowadzili eksperyment wyjaśniający problem Jak powstaje smog?, gdzie przy użyciu szczelnie zamkniętego słoika, niewielkiej ilości wody oraz zapalonej gazety uzyskali mieszaninę dymu i mgły, czyli SMOG. W ramach kolejnego zadania konkursowego trzecioklasiści wykonali prace plastyczne pt. Smog wokół nas. Na chmury wycięte z czarnego szablonu naklejali kolorowe domy oraz postacie, a kredą rysowali smog. Na zakończenie odbył się test podsumowujący zajęcia. 

Kolejną klasą biorącą udział w konkursie była III d. Uczniowie wraz z wychowawcą panią Anną Sroką zajęcia warsztatowe rozpoczęli od wykonania kilku doświadczeń badających właściwości powietrza oraz obejrzenia filmów edukacyjnych pt. Co możemy zrobić dla powietrza? oraz Czym jest SMOG? Wychowawca zapoznał klasę z aplikacjami sprawdzającymi jakość powietrza w Polsce oraz przeanalizował poziom jego zanieczyszczenia w Kielcach. Zaproponowane aktywności dały trzecioklasistom wiele cennych wskazówek oraz inspiracji do zaprojektowania makiety Ekologicznego miasta przyszłości. Zadanie to dzieci wykonywały w grupach, a w jego trakcie każdy mógł wykorzystać swoje pomysły oraz w twórczy sposób urzeczywistnić marzenia o czystym i zdrowym otoczeniu. Efekty pracy uczniów zostały umieszczone w holu szkolnym, gdzie spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony kolegów i koleżanek. 

Wróć