#BiegFairPlayPKOl w SP 33

Wydarzeniu towarzyszyły też inne działania o charakterze edukacyjnym. Uczniowie przygotowali związane z tematem tablice poglądowe, na zajęciach odbyły się pogadanki na temat przestrzegania zasad fair play w sporcie.

Wróć