Comenius

Young European’s Unite for Sustainability
Młodzi Europejczycy zjednoczeni na rzecz zrównoważonego rozwoju


Cele projektu:

  • kształtowanie postaw proekologicznych;
  • rozwijanie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej;
  • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje mające wpływ na zdrowie i środowisko;
  • wdrażanie uczniów do zdrowego stylu życia;
  • wprowadzenie trwałych zmian w profilu ekologicznym każdej ze szkół partnerskich;
  • włączenie w realizację zadań rodziców uczniów;
  • propagowanie idei uczenia się przez całe życie;
  • promowanie idei olimpijskich (równość, szacunek, determinacja, odwaga…);
  • poszerzanie kompetencji językowych uczniów i nauczycieli.

Szkoły partnerskie

CANNING STREET PRIMARY SCHOOL – Wielka Brytania- szkoła koordynująca projekt
www.canning.newcastle.sch.uk

ESCOLA ELS CASTANYERS – Hiszpania
www.escolaelscastanyers.com

MADSEBAKKEN SKOLE – Norwegia
http://www.kongsberg.kommune.no/Tjenester/Oppvekst/Grunnskoler/Madsebakken-skole/

INSTITUTO COMPRENSIVO "EZIO GIACICH” – Włochy
http://www.icgiacich.goiss.it

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM I.J. PADEREWSKIEGO W KIELCACH – Polska
http://www.sp33kielce.edu.pl


Wizyta w SP nr 33 przedstawicieli szkół partnerskich w ramach projektu Comenius LLP

W dniach 11 – 17.05. 2013 roku SP 33 gościła przedstawicieli czterech szkół partnerskich biorących udział
w projekcie Młodzi Europejczycy zjednoczeni na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach programu Comenius LLP. W spotkaniu wzięło udział 15 nauczycieli z Wielkiej Brytanii, Norwegii, Włoch i Hiszpanii.

Ważnym wydarzeniem była wizyta gości w Urzędzie Miasta Kielce i spotkanie z zastępcą Prezydenta, panem Andrzejem Sygutem. Nauczyciele rozmawiali m. in. o różnych systemach edukacyjnych, a także o sposobach finansowania edukacji w krajach europejskich.

Reportaż ze spotkania w Urzędzie Miasta Kielce

Uczniowie, zgodnie ze staropolską tradycją, powitali gości chlebem i solą. Po uroczystym powitaniu i akademii przedstawiciele biorący udział w projekcie mieli okazję przyjrzeć się, jak pracuje nasza szkoła, obserwować lekcje,
a także przywitać się i porozmawiać z polskimi uczniami. Następnie odbyło się spotkanie merytoryczne, podczas którego szkolni koordynatorzy dokonali ewaluacji dotychczasowych rezultatów projektu, zaplanowali terminy wykonania zadań oraz wizyt partnerskich na rok 2013/20014. Wymieniono się również spostrzeżeniami dotyczącymi umieszczania rezultatów zadań na wspólnej stronie projektu YEUS.
Ponadto przedstawiciele UK, Norwegii, Włoch i Hiszpanii uczestniczyli w wycieczkach zorganizowanych przez polskich nauczycieli. Partnerzy zwiedzili Kielce, Kurozwęki, Święty Krzyż, zobaczyli również Kraków.
Spotkanie z nauczycielami z czterech europejskich szkół przebiegało w miłej atmosferze. Goście chwalili polską gościnność. Byli zachwyceni naszym krajem. Stwierdzili, że z pewnością długo nie zapomną tego wyjazdu.