Zamówienia publiczne archiwum

Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach

Remont nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej nr 33 im. I. J. Paderewskiego w Kielcach

Termin składania ofert: 21.08.2013r. godzina 09:00, otwarcie ofert: 21.08.2013r. godzina 9:15

Wykonanie robót budowlanych obejmujących: (1) wymianę okien, (2) modernizację schodów i chodnika

Wykonanie robót budowlanych obejmujących: (1) wymianę okien, (2) modernizację schodów i chodnika.

Termin składania ofert: 02.07.2013r. godzina 10:00

Kielce: Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach

Kielce: Roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach

Numer ogłoszenia: 192364 - 2011; data zamieszczenia: 11.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Malowanie stołówki

Malowanie stołówki

Przetarg nr 4/PN/2006

Przetarg nr 4/PN/2006

Przetarg nr 1/PN/2007

Przetarg nr 1/PN/2007