Aktualności

Nie ma dostępnych aktualności.

Międzynarodowy Dzień Kropki w bibliotece

15 września przypada Międzynarodowy Dzień Kropki - coraz bardziej popularne święto kreatywności, odwagi i zabawy. To wspaniały czas do porozmawiania na temat talentów, jakie każdy z nas posiada.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. inauguracja roku szkolnego odbyła się z uwzględnieniem procedur wynikających z konieczności stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego związanego ze stanem epidemicznym w kraju. Celem obostrzeń było zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-Co-V-2 wywołującym chorobę COVID-19. Tego dnia 1023 uczniów SP 33 rozpoczęło naukę w 45 oddziałach, w tym 25 uczniów w oddziale przedszkolnym, 340 w klasach I-III i 658 w klasach IV-VIII. Nad procesem dydaktycznym w tym roku szkolnym będzie czuwać 101 nauczycieli.

PODRĘCZNIKI DO RELIGII

Podręczniki do religii Wydawnictwa Jedność obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022:

Zaproszenie na piknik rodzinny pod hasłem „Kielce najbardziej przyjaznym miastem w Polsce”

Zapraszamy na piknik rodzinny pod hasłem „Kielce najbardziej przyjaznym miastem w Polsce”, który odbędzie się w piątek 27 sierpnia w godz. 15.00-18.00 przed Dworcem Autobusowym w Kielcach (przed Punktem Promocji Kielc). Podczas wydarzenia mali uczestnicy będą mogli m.in. wziąć udział w warsztatach plastycznych i konkursach, posłuchać występów dzieci i młodzieży oraz odwiedzić strefę zabawy „Tomek i Przyjaciele”.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca 2021 r. nastąpiło zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Uczniowie odbierali świadectwa promocyjne zgodnie z harmonogramem uwzględniającym zalecenia GIS, przestrzegając Procedury zapewnienia bezpieczeństwa. Uczęszczający do klas I-III spotykali się z wychowawcami w salach lekcyjnych, mógł im towarzyszyć jeden rodzic lub opiekun prawny. Uczniowie klas IV-VII odbierali świadectwa promocyjne od wychowawców w wyznaczonych salach. Ósmoklasiści brali udział w uroczystym wręczeniu nagród i świadectw z wyróżnieniem w sali gimnastycznej, a następnie spotykali się z wychowawcami w klasach.

Wyniki szkolnego konkursu ortograficznego

W dniach 10-11 czerwca 2021 r. odbył się szkolny konkurs ortograficzny dla klas IV-VII, który przygotowały i przeprowadziły:

  • w klasach IV-V: p. Dorota Łukawska, p. Małgorzata Szałapska,
  • w klasach VI: p. Nina Kapral, p. Aleksandra Zasuń,
  • w klasach VII: p. Dagmara Litwin, Monika Pełka, Joanna Śliwińska.

Uczniowie SP 33 na górskich szlakach

1 czerwca 2021 r. uczniowie klasy VII f i VII g rozpoczęli piesze wędrówki w ramach autorskiego projektu edukacyjnego Zdobywamy Koronę Gór Świętokrzyskich, opracowanego przez nauczycieli SP 33 w Kielcach - panią Małgorzatę Dziedzic oraz panią Agatę Strankowską. Celem jest zdobycie 28 najwyższych szczytów poszczególnych pasm i grzbietów Gór Świętokrzyskich według określonego wykazu i uzyskanie Odznaki Korona Gór Świętokrzyskich.