Zielony Patrol - archiwum szkolne 2010/2011

14 maja 2011

14 maja 2011 roku uczniowie Zielonego Patrolu uczestniczyli w wycieczce po Suchedniowsko – Oblęgorskim Parku Krajobrazowym. Swoją wielką przygodę rozpoczęli od Zachełmia, gdzie kilka miesięcy temu odkryto na terenie kamieniołomu, a obecnie rezerwatu przyrody ślady Tetrapoda.

7 maja 2011

7 maja 2011 roku uczniowie Zielonego Patrolu udali się na wycieczkę do krainy jodły i gołoborza. Jej celem było poznanie osobliwości Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako jednej z form ochrony przyrody w Polsce.

29 kwietnia 2011

29 kwietnia 2011 roku uczniowie Zielonego Patrolu uczestniczyli w zajęciach terenowych na obszarze nr 22. Było to kolejne spotkanie w ramach realizowanego projektu Motyle.

19 kwietnia 2011

19 kwietnia 2011 roku uczniowie Zielonego Patrolu uczestniczyli w zajęciach terenowych na obszarze 22. Ich celem była obserwacja roślin i zwierząt u progu wiosny oraz określenie właściwości fizykochemicznych próbek gleby.

18 kwietnia 2011

18 kwietnia 2011 roku SP 33 przystąpiła do akcji zbiórki odpadów niebezpiecznych, której celem było zachęcenie dzieci
i młodzieży o segregacji odpadów oraz dbałości o środowisko naturalne

17 kwietnia 2011

17 kwietnia 2011 roku uczniowie Zielonego Patrolu uczestniczyli w zajęciach terenowych z gleboznawstwa na Stadionie Leśnym w Kielcach. Zostali zaproszeni przez doktora Rafała Kozłowskiego z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

13 kwietnia 2011

13 kwietnia 2011 roku uczniowie Zielonego Patrolu nr 22, 20 oraz 14 udali się do Promnika, gdzie znajduje się jedno
z największych składowisk odpadów komunalnych w województwie świętokrzyskim.

12 kwietnia 2011

12 kwietnia 2011 roku uczniowie Zielonego Patrolu oraz klasy VI e uczestniczyli w prezentacji multimedialnej na temat motyli. Pani Joanna Przybylska z Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody opowiadała o budowie zewnętrznej tych pięknych i kolorowych owadów, fenologii i trybie życia.

12 kwietnia 2011

12 kwietnia 2011 roku uczniowie Zielonego Patrolu przedstawili dla najmłodszych swoich kolegów i koleżanek z Przedszkola Samorządowego nr 40 samodzielnie przygotowaną prezentację multimedialną na temat Mądre śmiecenie, czyli kilka słów
o odpadach i recyclingu.

8 kwietnia 2011

8 kwietnia 2011 roku członkowie Zielonego Patrolu uczestniczyli w wycieczce do gospodarstwa ekologicznego Stokrotka
w miejscowości Kapkazy koło Łagowa w województwie świętokrzyskim.