Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – prowadząca: Pani Halina Janik

Tematyka zajęć obejmuje:

  • usprawnianie funkcji manualnych, funkcji słuchowej, spostrzegania wzrokowego i orientacji przestrzennej,
  • ćwiczenia w poprawnym pisaniu i czytaniu,
  • ćwiczenia koncentracji uwagi i relaksacyjne.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach z dużym zaangażowaniem. Wykorzystywane są pomoce dydaktyczne: Idę do szkoły – doskonalenie koncentracji i logicznego myślenia, Od gwiazdki do bajki – zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania, Zasadek, Ortopuzzle, Kolorowe domino, Ortografiti z Bratkiem, zestaw tekstów do czytania ze zrozumieniem.