Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – prowadząca: Pani Anita Kroll – Leśniewska

Tematyka zajęć obejmuje:

  • ćwiczenia usprawniające funkcje manualne,
  • ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową,
  • ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokową,
  • ćwiczenia doskonalące technikę czytania głośnego,
  • ćwiczenia usprawniające orientację przestrzenną, spostrzegawczość i pamięć.

Ćwiczenia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych, między innymi: Skoncentruj się - zabawowe formy ćwiczeń na koncentrację, Rusz głową - gry i zabawy logiczne, Zwierzaki –figuraki - ćwiczenia ułatwiające czytanie i pisanie dla dzieci od 7 do 9 lat. Atrakcyjność pomocy, różnorodność ćwiczeń, zabawowe metody pracy powodują, że dzieci bardzo chętnie podejmują zadania.