Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – prowadząca: Pani Wanda Nowak

Na zajęciach uczniowie wykonują ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową i wzrokową oraz ćwiczenia w czytaniu
i pisaniu wyrazów. Wykorzystywane są pomoce dydaktyczne: Idę do szkoły – doskonalenie koncentracji i logicznego myślenia, Od gwiazdki do bajki – zabawy i ćwiczenia sylabowe do nauki czytania i pisania, Leniwa ósemka, Kolorowy wąż, Kolorowe warcaby, Zasadek, Ortopuzzle, Kolorowe domino, Ortografiti z Bratkiem, zestaw tekstów do czytania ze zrozumieniem.
Ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych możliwości uczniów. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą
w zajęciach.