STOŁÓWKA

INFORMACJA  

Wpłat za obiady za miesiąc październik 2017r proszę dokonać w dniach:

 

02.10.2017r – 8.00 -13.00 – pok. 130 

03.10.2017r – 10.00 - 16.30 – pok.130 

04.10.2017r – 8.00 - 13.00 – pok.145 

05.10.2017r – 10.00 -16.30 – pok.130 

06.10.2017r – 8.00 -13.00 – pok. 145 

 

Odpłatność wynosi:  22dni  x 3,80 zł =  83,60zł

Prosimy o odliczoną gotówkę.

 

                                       

                                                      Kierownik stołówki

                                                              Bożena Korus