STOŁÓWKA

INFORMACJA

Wpłat za obiady za miesiąc czerwiec 2018r proszę dokonać w dniach:

 

04.06.2018r – 8.00 -13.00 – pok. 130 

05.06.2018r – 10.00 – 16.30 – pok.130 

06.06.2018r – 8.00 - 13.00 – pok.145 

07.06.2018r – 8.00 –13.00  -  pok.130 

08.06.2018r – 8.00 -13.00 – pok. 145 

 

Odpłatność wynosi:  13 dni  x 3,80 zł =  49,40zł

Prosimy o odliczoną gotówkę.

 

Uwaga: Nieobecność ucznia na obiadach w czerwcu br. należy zgłosić w dniu wpłaty, w innym przypadku obiad należy odebrać na wynos.                                         

 

Kierownik stołówki

Bożena Korus