STOŁÓWKA

  INFORMACJA

Wpłat za obiady za miesiąc maj 2018r proszę dokonać w dniach:

 07.05.2018r – 8.00 -13.00 – pok. 130 

08.05.2018r – 10.00 – 16.30 – pok.130 

09.05.2018r – 8.00 - 13.00 – pok.130 

10.05.2018r – 8.00 –13.00  -  pok.145 

11.05.2018r – 8.00 -13.00 – pok. 145

 

 Odpłatność wynosi:  18 dni  x 3,80 zł =  68,40zł

Prosimy o odliczoną gotówkę.

                Kierownik stołówki

                 Bożena Korus