STOŁÓWKA

INFORMACJA

 Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od 10 września 2018r.

Aby skorzystać z żywienia, należy złożyć pisemną deklarację korzystania z obiadów w roku szkolnym 2018/2019 (do pobrania ze strony internetowej szkoły, w sekretariacie uczniowskim pok.109, u kierownika stołówki pok.130/świetlicy pok.145) oraz dokonać wpłaty według poniższego harmonogramu:

 

3 września – godz. 9.00 – 13.00 – pok.130

 

4 września – godz. 8.00 – 13.00 – pok.145  i  9.00 – 14.00 – pok.130

 

5 września – godz. 8.00 – 13.00 – pok.145  i  9.00 - 14.00 – pok.130

 

6 września – godz. 8.00 – 13.00 – pok.145 

 

7 września – godz. 8.00 – 13.00 – pok.145  i  9.00 – 16.30 – pok.130 

  

Odpłatność wynosi:  15 dni  x 4,00 zł =  60,00 zł

Prosimy o odliczoną gotówkę.

 Kierownik stołówki

Bożena Korus