STOŁÓWKA

INFORMACJA

Wpłat za obiady za miesiąc STYCZEŃ 2020r. proszę dokonać według poniższego harmonogramu

 07.01.2020r – 10.00 -16.30 – pok. 130 

08.01.2020r – 10.00 – 16.30 – pok.130 

09.01.2020r – 8.00 - 13.00 – pok.145 

10.01.2020r – 8.00 –13.00  -  pok.145

 

Ilość dni żywienia: 14 x 4,00 = 56,00zł

                                                                     Kierownik stołówki

                                                                       Bożena Korus