STOŁÓWKA

INFORMACJA

 Wpłat za obiady za miesiąc grudzień 2017r proszę dokonać w dniach:

 01.12.2017r – 8.00 -13.00 – pok. 130

 04.12.2017r – 8.00 - 13.00 – pok.130

 05.12.2017r – 10.00 - 16.30 – pok.130

 06.12.2017r – 8.00 -13.00– pok.145

 07.12.2017r – 8.00 -13.00 – pok. 145

 

 Odpłatność wynosi:  16 dni  x 3,80 zł =  60,80zł

Prosimy o odliczoną gotówkę.

 

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z regulaminem odpisy za obiady w miesiącu grudniu będą możliwe tylko w dniach wpłat. Należność będzie można odebrać w sekretariacie szkoły w dn.19-22.12.2017r.

                                       

                                                      Kierownik stołówki

                                                                       Bożena Korus