STOŁÓWKA

INFORMACJA

Wpłat za obiady za miesiąc marzec 2019r. proszę dokonać według poniższego harmonogramu.

 

01.03.2019r – 8.00 -13.00 – pok. 130 

04.03.2019r – 10.00 – 16.30 – pok.130 

05.03.2019r – 8.00 - 13.00 – pok.130 

06.03.2019r – 8.00 –13.00  -  pok.145 

 Odpłatność wynosi:  21 dni  x 4,00 zł =  84,00zł

Prosimy o odliczoną gotówkę.

Kierownik stołówki

Bożena Korus