STOŁÓWKA

INFORMACJA

Wpłat za obiady za miesiąc styczeń 2019r. proszę dokonać według poniższego harmonogramu.

 02.01.2018r – 8.00 -13.00 – pok. 130

 03.01.2018r – 8.00 – 13.00 – pok.145

 04.01.2018r – 8.00 - 13.00 – pok.145

   07.01.2018r – 10.00 –16.30  -  pok.130

  

Odpłatność wynosi:  12 dni  x 4,00 zł =  48,00zł

Prosimy o odliczoną gotówkę.

                    

Kierownik stołówki

Bożena Korus