STOŁÓWKA

INFORMACJA

Wpłat za obiady za miesiąc LISTOPAD 2019r. proszę dokonać według poniższego harmonogramu.

04.11.2019r – 10.00 -16.30 – pok. 130

05.11.2019r – 10.00 – 16.30 – pok.130

06.11.2019r – 8.00 - 13.00 – pok.145

07.11.2019r – 8.00 –13.00  -  pok.145

Ilość dni żywienia: 19 x 4,00 = 76,00zł

Kierownik stołówki

Bożena Korus