STOŁÓWKA

INFORMACJA

Wpłat za obiady za miesiąc luty 2018r proszę dokonać w dniach:

01.02.2018r – 8.00 -13.00 – pok. 145

 

02.02.2018r – 8.00 - 13.00 – pok.130

 

05.02.2018r – 10.00 - 16.30 – pok.130

 

06.02.2018r – 8.00 -13.00– pok.130

 

07.02.2018r – 8.00 -13.00 – pok. 145

 

 

Odpłatność wynosi:  10 dni  x 3,80 zł =  38,00zł

Prosimy o odliczoną gotówkę.

 

                                        Bożena Korus