STOŁÓWKA

INFORMACJA

Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od 9 września 2019r.

Aby skorzystać z żywienia, należy złożyć pisemną deklarację korzystania z obiadów w roku szkolnym 2019/2020 (do pobrania ze strony internetowej szkoły, w sekretariacie uczniowskim pok.109, u kierownika stołówki pok.130/świetlicy pok.145) oraz dokonać wpłaty według poniższego harmonogramu:

 

2 września – godz. 9.00 – 13.00 – pok.130

 3 września – godz. 8.00 – 13.00 – pok.145  i  12.00 –16.30 –pok.130

 4 września – godz. 8.00 – 13.00 – pok.145  i  9.00 - 14.00 – pok.130

 5 września – godz. 8.00 – 13.00 – pok.145 

 6 września – godz. 8.00 – 13.00 – pok.145  i  12.00-16.30 –pok.130

 

 Odpłatność wynosi:  16 dni  x 4,00 zł =  64,00 zł

Prosimy o odliczoną gotówkę.                  

                                                  

Kierownik stołówki

Bożena Korus