STOŁÓWKA

WPŁATY ZA OBIADY

LUTY 2021

 

UWAGA! WPŁAT ZA OBIADY NALEŻY DOKONAĆ WYŁĄCZNIE ZA UCZNIÓW

ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLAS I – III

 

Wpłat za obiady należy dokonać z góry w dniach

od 1 lutego 2021 r. do 10 lutego 2021 r. na konto szkoły:

ING Bank Śląski: 30 1050 1461 1000 0023 5339 8254

(w tytule wpłaty obowiązkowo należy podać imię i nazwisko dziecka

oraz klasę, do której uczęszcza)

 

Odpłatność za obiady za styczeń 2021 r. wynosi:

20 dni x 5,00 zł = 100,00 zł

 

Kierownik stołówki

Bożena Korus