STOŁÓWKA

WPŁATY ZA OBIADY

PAŹDZIERNIK 2020

Wpłat za obiady za październik należy dokonać z góry w dniach od 1 października 2020 r. do 10 października 2020 r. na konto szkoły:

 ING Bank Śląski: 30 1050 1461 1000 0023 5339 8254

(w tytule wpłaty obowiązkowo należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza)

 

Odpłatność za obiady za październik 2020 r. wynosi:

 21 dni x 5,00 zł = 105,00 zł

 14 października 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych, w tym dniu obiady nie będą wydawane.

  

Dyrektor Szkoły

Marzena Tranowska