STOŁÓWKA

WPŁATY ZA OBIADY

WRZESIEŃ 2021

 

Stołówka szkolna rozpoczyna wydawanie obiadów od 13 września 2021 r.

Cena 1 obiadu wynosi 5,00 zł.

Chęć korzystania z obiadów w stołówce szkolnej należy zgłosić, składając prawidłowo wypełnioną i czytelnie podpisaną kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony szkoły: www.sp33kielce.edu.pl) wraz z potwierdzeniem wpłaty za wrzesień 2021 do oznaczonej skrzynki przy wejściu do pawilonu klas I-III oraz do skrzynki przy wejściu do pawilonu klas IV-VIII

 

w dniach od 1 września do 9 września 2021 r. w godz. 8.00 – 14.00

Wpłat za obiady należy dokonać  na niżej podane konto szkoły:

 

ING Bank Śląski: 30 1050 1461 1000 0023 5339 8254

(w tytule wpłaty obowiązkowo należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza)

 

Odpłatność za obiady za wrzesień 2021 r. wynosi:

14 dni x 5,00 = 70,00zł

UWAGA!

Karty zgłoszenia bez potwierdzenia wpłaty za wrzesień br. będą ważne od października br. Proszę o wpłatę dokładnie w tej wysokości (nie mniej i nie więcej). Jednocześnie proszę o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem stołówki szkolnej i przestrzeganie zawartych tam zapisów.

 

Kierownik stołówki

Bożena Korus