PORADNIK ÓSMOKLASISTY

W związku ze zmianą przez Świętokrzyskiego  Kuratora Oświaty, Zarządzeniem nr 29/2019 oraz Zarządzeniem nr 30/2019 z dnia 13 czerwca 2019r., terminów zawartych w harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zmianie ulega pkt. 9 Zasad rekrutacji do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dostępnych w Systemie Elektronicznego Naboru na rok szkolny 2019/2020 

 9.

 Od 19 czerwca 2019 godzina 08:00 do 25 czerwca 2019 godzina 15:00

  1. Kandydat wprowadza do Systemu oceny jakie uzyskał na świadectwie ukończenia szkoły, liczbę punktów z egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu gimnazjalnego, 
    a także inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
  2. Kandydat, który został zwolniony z egzaminów przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  wprowadza do systemu oceny ze świadectwa i inne osiągnięcia (wpisane na świadectwie),
  3. Kandydat doręcza do szkoły pierwszego wyboru, do której złożył wniosek, kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu, w dniach roboczych, 
    tj. 19.06.2019; 21.06.2019; 24.06.2019; 25.06.2019 
    w godzinach 8.00-15.00
  4. szkoła ponadpodstawowa/szkoła ponadgimnazjalna pierwszego wyboru weryfikuje prawidłowość wprowadzonych danych ze świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu, a następnie zatwierdza je w Systemie.

Kandydat, aby móc wprowadzić do Systemu:

* oceny z poszczególnych przedmiotów znajdujące się na świadectwie.

* liczbę punktów otrzymaną  z egzaminu,

* inne osiągniecia,

powinien zalogować się do Systemu wybierając opcje „Zaloguj się”, wybrać zakładkę „Kryteria naboru”, a następnie w wyświetlonym panelu uzupełnić wszystkie wymagane pola.

 

UWAGA: 
Aby Kandydat mógł wprowadzać oceny w terminie od 19 czerwca 2019 godzina 08:00 do 25 czerwca 2019 godzina 15:00 powinien dostarczyć wniosek do szkoły pierwszego wyboru, a jego status w Systemie powinien być „zaakceptowany”.

 

 Szkoła pierwszego wyboru po otrzymaniu kompletu dokumentów sprawdza prawidłowość wprowadzonych danych i potwierdza osiągnięcia ucznia. Kandydat po zalogowaniu się do Systemu otrzyma komunikat „Osiągnięcia Kandydata zostały potwierdzone przez szkołę pierwszego wyboru”, a w zakładce „Lista preferencji” pojawią się liczby punktów jakie uzyskał do wybranych grup rekrutacyjnych.

 

UWAGA: 
Kandydaci bez potwierdzonych osiągnięć nie biorą udziału w rekrutacji i nie zostaną zakwalifikowani do żadnej grupy rekrutacyjnej.