PEDAGOG SZKOLNY

Pedagog szkolny w czasowym ograniczeniu funkcjonowania szkoły zapewnia codzienny kontakt za pomocą edziennika. Zapraszam uczniów, rodziców/opiekunów do kontaktu w trudnych, problemowych i kłopotliwych sytuacjach, w godzinach

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8.00 – 12.00,

środa: 10.00 – 16.00.

Wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielam również przez pocztę elektroniczną: pedagog@sp33kielce.edu.pl

Sukcesywnie będę również zamieszczać na stronie SP 33 materiały psychoedukacyjne dla uczniów oraz rodziców, a także przesyłać za pośrednictwem edziennika materiały wspierające.

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!

 

Pragnę przekazać Wam informacje na temat Jak zorganizować dzieciom miejsce do nauki w domu, jak je motywować i wspierać do systematycznego uczenia się poza szkołą, a także zasady bezpieczeństwa w sieci oraz uwzględnienie higieny pracy w związku z kształceniem na odległość.

 

 

 

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.

Janusz Korczak

 

Pedagog szkolny udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie:

- poradnictwa dla uczniów - spotkania indywidualne i grupowe,

- poradnictwa dla rodziców/opiekunów prawnych - spotkania indywidualne i grupowe,

- rozwiązywania konfliktów za pomocą mediacji,

- konsultacji dla nauczycieli,

 w godzinach:

 

poniedziałek 9.00 – 13.00

wtorek 8.30 – 13.30

środa 11.00 – 16.00

czwartek 9.35 – 13.35

piątek 8.50 – 12.50

 

We wszystkich prowadzonych formach pracy z dziećmi i rodzicami pedagog szkolny stara się stworzyć taką atmosferę, która sprzyja bliskości, bezpieczeństwu i wzajemnemu zrozumieniu.

 

Uczniu, zgłoś się do pedagoga, gdy:

Czujesz, że nikt Cię nie rozumie.

Masz problemy rodzinne.

Nie wiesz, jak rozwiązać problem.

Chciałbyś pomóc innym.

Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 

Rodzicu, opiekunie, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i relacjach z nim.

Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole.

Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.

Masz pytania i nie wiesz, do kogo się z nimi zwrócić.

Szukasz pomocy.