MATEMATYKA

Zajęcia z matematyki w Projekcie Odkrywaj jak Kolumb dla uczniów klasy II c dotyczące rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych. Uczniowie konstruują z klocków - figur geometrycznych.

Zajęcia z matematyki w Projekcie Odkrywaj jak Kolumb uczniów klasy II c, dotyczące klasyfikowania przedmiotów w zbiory, przeliczania, porównywania liczebności zbiorów i zapisywania danych w tabelach.

Rozwijanie zainteresowań matematycznych. Doskonalenie umiejętności mnożenia i dzielenia poprzez gry, zakupione w ramach projektu Odkrywaj jak Kolumb.

Na zajęciach matematycznych realizowanych w ramach projektu Odkrywaj jak Kolumb uczniowie klasy 4a utrwalają treści matematyczne korzystając z różnorodnych pomocy i form pracy. Pracują indywidualnie, grają w gry matematyczne i wykonują zadania w grupach.

Dodatkową atrakcją dla uczniów klasy 4a podczas realizacji zajęć komputerowych są cykliczne warsztaty programowania i robotyki organizowane w budynku KPT. Podczas ostatnich zajęć z robotyki  zapoznali się z klockami i oprogramowaniem Lego Mindstorms EV3. Programowali, budowali i testowali  robota o nazwie „Jeździk”. 

Rozwijając i doskonaląc umiejętności matematyczne w klasie III c wykorzystujemy  różnorodne pomoce: gry, programy komputerowe, układanki matematyczne i inne  zakupione  w ramach projektu Odkrywaj jak Kolumb. 

Podczas zajęć z matematyki, realizowanych w ramach Projektu Odkrywaj jak Kolumb, uczniowie klasy III h chętnie uczestniczyli w grach matematycznych – wykonywali obliczenia oraz zapisywali wyniki, rozwiązywali rebusy i łamigłówki matematyczne, wykonywali ciekawe konstrukcje geometryczne z figur magnetycznych. Posługiwali się zegarem - odczytywali i ustawiali godziny na zegarach demonstracyjnych.

Wykonywali obliczenia pamięciowe i pisemne, doskonalili znajomość tabliczki mnożenia w zakresie 50 i 100. Rozwiązywali zadania z treścią - wskazywali dane w zadaniu i sposób rozwiązania oraz redagowali pytania i udzielali prawidłowych odpowiedzi. Doskonalili umiejętność rozwiązywania zadań z zastosowaniem właściwej kolejności działań oraz wykonywali zadania w ćwiczeniach Tropik matematyczny dla klasy III zakupionych w ramach  Projektu Odkrywaj jak Kolumb.