DNI WOLNE

 W roku szkolnym 2019/2020 ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

14.10.2019 r. – Dzień Edukacji Narodowej

2-3.01.2020 r.

20.03.2020 r. – dzień wiosny, dzień talentów

21-23.04.2020 r. – egzamin ósmoklasisty

12.06.2020 r.

Zajęcia opiekuńcze – świetlica szkolna w godz. 630 – 1630.