DNI WOLNE

 W roku szkolnym 2019/2020 ustala się następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

14.10.2019 r. – Dzień Edukacji Narodowej

2 - 3.01.2020 r.

12.06.2020 r.

16 - 18.06.2020 r. – egzamin ósmoklasisty