Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

 

2.11.2018 r.

21.03.2019 r. – dzień wiosny, dzień talentów

15-17.04.2019 r. – Egzamin ósmoklasisty

2.05.2019 r.