ZASADY ZWROTU PODRĘCZNIKÓW

Postanowienia ogólne

 

 1. Korzystając z biblioteki, należy stosować się do zasad określonych w Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa.
 2. Zwrotów książek mogą dokonać osoby zdrowe, które w ciągu 14 dni nie miały kontaktu z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 3. Osoby przynoszące książki do zwrotu powinny mieć rękawiczki oraz zakrywać nos i usta maseczką.
 4. Bibliotekarz podczas wykonywania swoich obowiązków powinien nosić rękawiczki, maseczkę lub przyłbicę.
 5. Należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów od drugiej osoby.

 

Zasady dokonywania zwrotu podręczników

 

 1. Przyjmowanie zwrotów podręczników odbywać się będzie wg ustalonego harmonogramu.
 2. We wskazanym w harmonogramie terminie do szkoły wchodzą tylko uczniowie/rodzice uczniów wyznaczonej klasy.
 3. Uczniowie/rodzice odkładają podręczniki na wyznaczone przez bibliotekarza miejsce.
 4. Bibliotekarz weryfikuje, czy zwracane podręczniki składają się na komplet otrzymany przez ucznia we wrześniu.
 5. Książki poddawane są kwarantannie, po jej upływie bibliotekarz dokonuje oględzin podręczników w celu dokonania oceny ich stanu.
 6. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub nieoddania podręcznika rodzice ucznia są zobowiązani do zwrotu (w ustalonym przez bibliotekarza terminie) kosztu zakupu podręcznika, o czym rodzic zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą dziennika elektronicznego.

 

Informacje dodatkowe

 

 1. 1.      Zwrotowi nie podlegają zeszyty ćwiczeń.
 2. Przed dokonaniem zwrotu podręczników uczeń zobowiązany jest do usunięcia z nich własnych okładek, usunięcia notatek, wyprostowania pogiętych kartek, podklejenia rozdarć.
 3. Przez zniszczenie podręcznika rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika i uniemożliwiają pełne z niego korzystanie.
 4. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi jego integralną część i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem; zagubienie lub uszkodzenie (porysowanie, zgniecenie lub połamanie) płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 5. Kontakt z nauczycielami biblioteki - tel. 41 36 76 491 wew. 34 lub mail biblioteka33@op.pl

 

Harmonogram zwrotu podręczników i wypożyczonych książek

 

19.06.2020r. (piątek)

 

godziny                                       czytelnia                                 magazyn (były sklepik)

8.00-9.30                                    VIII c                                      VII a

9.30-11.00                                  VIII a                                      VII d

11.00-12.30                                VI d                                        VII c

12.30-14.00                                -                                              VII b

14.00-15.30                                VIII b                                      -

 

22.06.2020r. (poniedziałek)

 

godziny                                       czytelnia                                magazyn (były sklepik)

8.00-9.30                                    VI b                                        VII e

9.30-11.00                                  VI c                                        VII f

11.00-12.30                                VI a                                        IV b

12.30-14.00                                VI e                                        IV a

14.00-15.30                                VI g                                        IV c

 

23.06.2020r. (wtorek)

 

godziny                                       czytelnia                                magazyn (były sklepik)

8.00-9.00                                    VI f                                         I a

9.00-10.00                                   -                                              I b

10.00-11.00                                VI h                                        I c

11.00-12.00                                II a                                          -

12.00-13.00                                II b                                          I d

13.00-14.00                                II c                                          I e

14.00-15.00                                II d                                          I f

 

24.06.2020r. (środa)

 

godziny                                       czytelnia                                magazyn (były sklepik)

8.00-9.00                                    II e                                          V f

9.00-10.00                                  II f                                          V g

10.00-11.00                                III a                                         V e

11.00-12.00                                III b                                        V b

12.00-13.00                                III c                                         V d

13.00-14.00                                III d                                        V c

14.00-15.00                                III e                                         V a

Wróć