Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w Procedurze zapewnienia bezpieczeństwa uczniowie oraz nauczyciele mieli założone maseczki i rękawiczki, zachowywali dystans społeczny 1,5 m.

Młodzież klas IV-VII w grupach do 12 osób spotkała się z wychowawcami w salach lekcyjnych, zaś ósmoklasiści w dużej sali gimnastycznej o różnych godzinach.

Dyrektor Marzena Tranowska wyróżniającym się ósmoklasistom – laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Kielcach, sportowcom, wręczyła statuetki Najlepszy z Najlepszych ufundowane przez Radę Rodziców przy SP 33. W gronie nagrodzonych znaleźli się:

  • Amelia Denkiewicz, Wiktoria Gołkowska, Filip Jach, Wiktor Marcisz, Natalia Met, Gabriela Rucińska, Marcelina Samiczak, Aleksander Sosna z klasy VIII a,
  • Filip Janiszewski, Anastazja Kasprzyk, Kacper Kieza, Vladyslava Kumeiko, Adrianna Makuła, Aleksandra Mierzwińska, Milena Święcka z klasy VIII b,
  • Natalia Arendarska, Jan Brzóska z klasy VIII c.

Wszystkim tegorocznym absolwentom SP nr 33 w Kielcach życzymy bardzo dobrych wyników egzaminu ósmoklasisty oraz wielu sukcesów w szkole ponadpodstawowej.

Wróć