Zajęcia terenowe w Rezerwacie „Sufraganiec”

Celem zajęć było poznawanie świętokrzyskiej przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych. Najpierw odbyły się zajęcia przy siedzibie ZŚiNPK. Uczniowie poznali losy zwierząt, takich jak wiewiórki, jeż oraz popielice, które są pod opieką tej jednostki oraz wzięli udział w przyrodniczym quizie koło fortuny. Kolejnym punktem zajęć była gra terenowa na ścieżce dydaktycznej w Rezerwacie Sufraganiec. Na zakończenie wyprawy odbył się piknik oraz wspólne gry i zabawy. 

Wróć