WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Kandydowało sześcioro uczniów: Adrianna Makuła z klasy VIII b, Milena Święcka z klasy VIII b, Monika Wojtas z klasy VII d, Karina Knawa z klasy VI e, Mateusz Bartocha z klasy VIII b, Natalia Brzozowska z klasy VII d. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: p. Edyta Kolasińska oraz p. Anna Wydrych. Wszyscy kandydaci przedstawili swój program wyborczy. Do głosowania uprawnieni byli uczniowie samorządów klasowych klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach oraz nauczyciele będący opiekunami Samorządu Uczniowskiego. Oddano 48 ważnych głosów. W wyniku wyborów na rok szkolny 2019/2020 powołano Samorząd Uczniowski w składzie:

  • Adrianna Makuła                   Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
  • Milena Święcka                      Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
  • Karina Knawa                        Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
  • Monika Wojtas                       Członek Zarządu                                 
  • Mateusz Bartocha                  Członek Zarządu

 

Gratulujemy zwycięzcom!

Wróć