Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: p. Joanna Śliwińska oraz p. Edyta Kolasińska. Każda osoba kandydująca przedstawiła swój program wyborczy. Do głosowania uprawnieni byli uczniowie samorządów klasowych klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 33 w Kielcach (po dwóch uczniów z każdej klasy) oraz nauczyciele będący opiekunami Samorządu Uczniowskiego. Oddano 58 głosów.

W wyniku wyborów na rok szkolny 2020/2021 powołano Samorząd Uczniowski w składzie:

Kinga Kijowska                      Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Bartłomiej Kołodziej               Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Karina Knawa                         Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Maja Matys                             Członek Zarządu                               

            Gratulujemy zwycięzcom!

 

Wróć